JobNews mascotte

In opdracht van JobNews een Mascotte ontwikkeld die op hun webuitingen gebruikt moet gaan worden.


Klant: Wolters KluwerCopyrights,

Het Artwork mag uitsluitend gebruikt worden voor orientatie- en presentatiedoeleinden. Ieder ander gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van dit artwork is een inbreuk op het auteursrecht en strafbaar.

Contact

Publicaties:

terug naar vorige pagina